3D Topografie

Beschikbare 3D Topografie bestanden

Voor Nederland komen drie 3D Topografie-bestanden beschikbaar als open data: 3D Basisbestand Volledig, 3D Basisbestand Gebouwen en de 3D Hoogtestatistieken Gebouwen. Deze zullen jaarlijks worden geactualiseerd. Meer informatie over 3D Topografie en de voorwaarden waaronder dit bestand beschikbaar gesteld wordt is te vinden op de informatiepagina 3D Basisvoorziening.
De Hoogtestatistieken worden geleverd als één bestand voor heel Nederland. De andere datasets per kaartblad. Het bestandsformaat is CityJSON en wordt in een zip bestand geleverd. Omvang van een kaartbladbestand is ongeveer 200-700 MB.


Werkwijze voor het downloaden van een kaartblad

Selecteer in het drop-down menu het gewenste luchtfotojaar. Momenteel is alleen 2018 beschikbaar.
Selecteer op de kaart het gewenste kaartblad. Inzoomen kan met de scrolfunctie van uw muis of door dubbelklikken op de kaart.
Vervolgens vindt u in de tabel rechts van de kaart of onder de kaart een link om het bijbehorende zipbestand te downloaden.
KAARTBLAD:
INHOUD FORMAAT LINK
3D Basisbestand Volledig CityJson (gezipt)
3D Basisbestand Gebouwen CityJson (gezipt)
LANDSDEKKEND
INHOUD FORMAAT LINK
3D Hoogtestatistieken Gebouwen GeoPackage 1.2 (gezipt)

Indien u vragen heeft over het product of feedback wilt delen dan kunt u contact opnemen via beheerpdok@kadaster.nl of 088-1834500.


Het CityJSON formaat is een implementatie van een subset van de CityGML datamodel. Meer informatie over het CityJSON formaat vindt u op www.cityjson.org.
Voor meer informatie over GeoPackage 1.2 kunt u naar docs.geostandaarden.nl.


Klik hier voor de productbeschrijving.